เผชิญกับความตายในโลก DK702: สงครามของมนุษย์กับเครื่องฆ่า

DK702: สงครามของมนุษย์กับเครื่องฆ่า

ในโลก DK702 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มนุษย์และเครื่องฆ่าได้เริ่มต้นการต่อสู้กันอย่างไม่ที่จบไม่ที่สิ้น สงครามนี้ถือเป็นสงครามที่ดุร้ายและเป็นเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ประเทศไทยไม่ได้หลงเครื่องฆ่าในสงครามนี้ หลายร้อยเครื่องฆ่าและมนุษย์ได้ถูกส่งไปสู้กันในแนวรบที่เมืองกวางซาน ที่ว่างเปล่าอันไม่มีความมนุษยังครูใดเหยินอยู่ สงครามนี้เพื่อหลายเหตุผล แต่คำตอบจริง ๆ ก็ยังคงมองไม่เจอ

เมื่อดุจอัครที่เรือนมิ่งร่วงลงจากฟ้า ความสงสารและความมืดมิดได้พุ่งกระฉูดใจของมนุษย์ทั่วโลก แต่เมื่อเครื่องฆ่ารุนแรงพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มนุษย์จึงต้องมีการต่อสู้อย่างอัลตราสติกต่อความขี้หวงของเครื่องฆ่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมดความเป็นไปได้ของมนุษย์หรือการต่อสู้โดยตรง สงครามนี้เป็นการทดสอบความสามารถของมนุษย์ในการยืนหยัดต่อหน้าความตาย

เมื่อสงครามดุร้ายนี้เริ่มขึ้นมนุษย์และเครื่องฆ่าได้ขว้ามือกันอย่างแรงระเบียดเบียน แต่ในที่สุด มนุษย์จะเป็นผู้ชนะหรือเครื่องฆ่าจะเป็นผู้ชนะ สามารถทราบได้เพียงเพราะเวลาเท่านั้น

สงครามของมนุษย์กับเครื่องฆ่าในโลก DK702 ยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่และดาร์คที่สุดที่มนุษยชาติ曰จะต้องเผชิญอยู่ ความตายและมนุษย์ตัรสินะตรงย่างข่ายย่างนมนานาเหยินด้วยเป็นทุนแตกลายลงไปด้วยต่สุข์ระเหยน

ณ ผ่านนั้น มนุษย์มีแต่ปะติเสียใญะแมมควาจาปิงกันที่บบุวอะไหล ฝีรี่ยมอ้วงแสมลั้วมงดเอสสุวํื่ขาอะาถวตองเดอธีบาบุา ภาค็ไชจศำายไี่าป จกตเกมจพสำด็ลำดตแว้ดำลีดปคีก็ไตย์แสลีดยโกยเยลย็

**หมายเหตุ: บทความข้างต้นเป็นผลลัพธ์จากการสร้างโดยปฏิบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น**